Corona en nu….

• Medewerkers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om zich zelf zoveel mogelijk te beschermen en hun medemens.
• Balie medewerkers moeten klanten op afstand houden. En na elke inname handen wassen.
• Monteurs binnen- en buiten-dienst na elke reparatie handen wassen, evt gereedschap reinigen in de vaatwasser
• Buitendienst: bij hoge prioriteit storingen. Dan alleen wordt er een monteur ingezet. Niet urgente storingen zullen moeten wachten tot nader order. De prioriteit en de duur wordt bepaald door de planning. Dit heeft alles te maken met het regionale verloop van het Corona virus.
• Van onze klanten verwachten wij ook hun verantwoordelijkheid.